วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การใช้งาน Windows Key

มาดูเทคนิคการใช้งานปุ่มโลโก้ วินโดวส์ ให้ดูปุ่มที่ปรากฏอยู่แถวด้านล่างของแป้นคีย์บอร์ด

กดแป้น Windows: จะแสดงเมนู Start
กดแป้น Windows + D: การย่อหรือขยายทุกหน้าต่าง
กดแป้น Windows + E: แสดงหน้าต่าง Windows Explorer
กดแป้น Windows + F: แสดงหน้าต่าง Search
กดแป้น Windows + Ctrl + F: แสดงหน้าต่าง Search บนเครื่องคอมพิวเตอร์
กดแป้น Windows + F1: แสดงหน้าต่าง Help and Support Center
กดแป้น Windows + R: แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Run
กดแป้น Windows + break: แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ System Properties
กดแป้น Windows + shift + M: ยกเลิกการย่อทุกหน้าต่าง
กดแป้น Windows + L: การล็อกเวิร์กสเตชัน
กดแป้น Windows + U: เปิดหน้าต่าง Utility Manager
กดแป้น Windows + Q: การสลับผู้ใช้งาน(ใช้ได้กับเครื่องที่ติดตั้ง Powertoys เท่านั้น)