วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

10 ภาษาโปรแกรมที่ควรเรียนรู้ในการทำงาน

eWeek ทำการสำรวจตามบริษัทจัดหางานต่างๆ เพื่อสรุปเกี่ยวกับภาษา 10 ภาษาที่ถ้าเรียนรู้จนเป็นแล้วจะทำให้หางานได้ง่ายขึ้น, Resume น่าเป็นที่สนใจขึ้นมาดังนี้(ไม่เรียงตามลำดับ)ครับ

  • PHP : จำนวนตำแหน่งที่ต้องการประมาณ 1,152 ตำแหน่ง
  • C# : จำนวนตำแหน่งที่ต้องการประมาณ 5,111 ตำแหน่ง
  • AJAX : จำนวนตำแหน่งที่ต้องการประมาณ 1,106 ตำแหน่ง
  • JavaScript : จำนวนตำแหน่งที่ต้องการประมาณ 4,406 ตำแหน่ง
  • Perl : จำนวนตำแหน่งที่ต้องการประมาณ 4,810 ตำแหน่ง
  • C : จำนวนตำแหน่งที่ต้องการประมาณ 6,164 ตำแหน่ง
  • Ruby กับ Ruby on Rails : จำนวนตำแหน่งที่ต้องการประมาณ 210 ตำแหน่ง
  • Java : จำนวนตำแหน่งที่ต้องการประมาณ 14,408 ตำแหน่ง
  • Python : จำนวนตำแหน่งที่ต้องการประมาณ 811 ตำแหน่ง
  • VB.Net : จำนวนตำแหน่งที่ต้องการประมาณ 2,090 ตำแหน่ง

ทาง eWeek ยังกล่าวด้วยว่า การเรียนรู้ภาษา/เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ต้องทำอยู่แล้วและเลือกใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่า นั้นเอง จำนวนตำแหน่งที่ต้องการนำมาจาก Dice.com ครับ

คิดว่าถ้าจัดอันดับในเมืองไทย PHP, VB.NET, Java กินเรียบ!

ที่มา - OSNews