วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

คำกล่าวจากบทคำสอนของขงจื๊อ

คำกล่าวจากบทคำสอนของขงจื๊อ(หนังสือ คำสอนของขงจื๊อ แปลโดย โกมุที ปวัตนา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สมิต)

บทที่ 4 ผู้เมตตา

บทที่ 5

บทที่ 7 การส่งผ่านความรู้

บทที่ 11 ผู้ริเริ่ม

บทที่ 16

  1. ยามที่มอง ให้ที่ถึงการเห็นได้ชัด
  2. ยามที่ฟัง ให้นึกถึงสิ่งที่ได้ยินให้ชัด
  3. ยามแสดงอารมณ์ ต้องให้ดูฉันท์มิตร
  4. ยามแสดงตัว ให้นึกถึงการมีมารยาทอันงาม
  5. ยามที่พูด ให้นึกถึงความสัตย์
  6. ยามทำงาน ให้นึกถึงการทำดีที่สุด
  7. ยามสงสัย ให้นึกถึงการถาม
  8. ยามโกรธ ให้นึกถึงผลที่จะตามมา
  9. ยามได้ผลประโยชน์ ให้นึกถึงความสมควร

บทที่ 17

คำจากแหล่งอื่น