วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

เคล็ดลับ 5 ประการในการประมาณการต้นทุนของการเริ่มต้นธุรกิจ โดย Joseph Anthony

ก่อนการขอสินเชื่อครั้งที่สอง ให้ใช้เคล็ดลับ 5 ประการนี้ในการประมาณการต้นทุนที่แท้จริงของการเริ่มต้นธุรกิจ

จัดทำแผนอย่างดีเยี่ยม แล้วปรับเปลี่ยนใหม่

บทความเกี่ยวกับการเริ่มต้นมักจะกล่าวว่า คุณต้องมีแผนธุรกิจ ซึ่งคุณก็ได้ทำตาม แต่นั่นไม่ใช่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการประมาณการเงินทุนของการเริ่มต้นธุรกิจ Jeff Shuman ซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยเรื่องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ Bentley College กล่าวว่า “โดยปกติ เมื่อผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจมองเห็นโอกาสแล้ว ก็จะจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้คำนวณเงินลงทุน กำหนดจำนวนเงินทุนที่ต้องจัดหามา จัดหาเงินลงทุน และนำมาสร้างธุรกิจตามที่กำหนดในแผนธุรกิจ”

Shuman กล่าวว่า แม่แบบดังที่กล่าวข้างต้นจะมีปัญหาใหญ่ประการหนึ่ง คือ แผนทั้งหมดมีเงื่อนไขว่าการเริ่มต้นจะต้องเป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งมักจะไม่เป็นเช่นนั้น เขากล่าวว่า “ในความเป็นจริง มีความเป็นไปได้ที่การคาดการณ์ในครั้งแรกในบางเรื่องอาจถูกต้องดีในขณะที่บางเรื่องไม่มีความถูกต้องเอาเลย” Shuman และคนอื่นๆ กล่าวว่า การประมาณการต้นทุนของการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ คือ การปรับปรุงแก้ไขการคาดการณ์และเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจของคุณตลอดเวลา การจัดทำแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากเป็นการบังคับให้คุณต้องเขียนทุกอย่างที่คุณใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่การช่วยเหลือในเรื่องกฎหมาย ภาษี เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ อากรแสตมป์ พื้นที่สำนักงาน เงินเดือนพนักงาน การประกันภัย และอื่นๆ

แต่แผนเดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเมื่อคุณเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำสิ่งเหล่านั้นบรรจุลงในแผน

ยินดีที่จะถอย

สิ่งที่คุณอยากจะทำคือการใส่รายการทุกอย่างที่คุณต้องการลงไปสำหรับธุรกิจที่เติบโตเต็มที่ตามความคิดของคุณ แล้วก็ทึกทักเอาว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการในการเริ่มต้นธุรกิจ แต่การถอยออกมาแล้วมองหาแม่แบบขนาดที่เล็กกว่าจะเป็นหนทางการเริ่มต้นที่ดีในขณะเดียวกันก็เป็นการประหยัดเงินทุนด้วย Shuman เล่าตัวอย่างของคนๆ หนึ่งที่คำนวณต้นทุนรวมของการเริ่มธุรกิจขายปลีกในห้างท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ว่ามีค่าเท่ากับ 150 ดอลลาร์ต่อหนึ่งตารางฟุต

เขากล่าวว่า “คุณสามารถเริ่มด้วยวิธีการนี้และเขียนแผนธุรกิจจากตัวเลขดังกล่าว แต่วิธีการที่ดีกว่านี้ก็คือการเช่าแผงขายที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณนั้น แล้วทดสอบขายสินค้าของคุณเพื่อหาอุปสงค์ของสินค้า” การทดสอบความต้องการของผู้บริโภคด้วยวิธีการเช่นนี้จะช่วยลดต้นทุนเริ่มแรกของคุณ ผลลัพธ์ที่ดีก็คือการลงทุนรอบแรกของคุณเป็นการทำเพื่อหาข้อมูลทางธุรกิจแทนที่จะมุ่งหวังผลกำไร Shuman กล่าวว่า “ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถลงทุนโดยใช้วิธีการลงทุนครั้งละรอบ และเมื่อคุณเข้าสู่รอบการลงทุนครั้งที่สองและเป็นการลงทุนเพื่อการขยายกิจการ ตัวเลขที่คุณนำมาคำนวณจะเป็นตัวเลขจริงจากรอบแรก ไม่ใช่จากการศึกษากลุ่มเป้าหมายหรือการวิจัย”

คำนวณราคาและเวลาอย่างถูกต้อง

การคำนวณเงินสดหมุนเวียนเริ่มแรกของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการหาต้นทุนการเริ่มต้นธุรกิจ และเป็นส่วนที่เจ้าของธุรกิจต้องมีความรู้สึกมองโลกในด้านที่ดีมากกว่าที่แล้วมา Barbara Bird ซึ่งเป็นประธานของหลักสูตรการจัดการธุรกิจในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐ กล่าวว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอาจตั้งราคาสินค้าหรือบริการของตนต่ำจนเกินไป โดยมีความคิดที่จะใช้ราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งที่มีอยู่เดิม ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น”

ประมาณการเวลาเริ่มต้นอย่างถูกต้อง

แน่นอน ในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจ เวลาเป็นเงินเป็นทองจริงๆ สมมติว่าคุณมีต้นทุนคงที่เช่นค่าเช่ารายเดือน หากคุณต้องตกแต่งร้านก่อนที่จะสามารถเปิดขายได้จริง ต้นทุนคงที่นี้จะต้องเพิ่มเข้าไปในต้นทุนการเริ่มต้นธุรกิจด้วย และเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะสามารถเปิดร้านได้จริงๆ ผมเคยเห็นเจ้าของธุรกิจที่กำหนดเวลาการเปิดธุรกิจของตนไว้แล้ว แต่ต้องมาสะดุดกับปัญหาข้อกำหนดของหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดโซนการค้า เรื่องความปลอดภัยและการตรวจสอบ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงคิดว่าสถานที่แห่งแรกที่ผู้ที่กำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจต้องไปก่อนที่อื่นๆ แม้กระทั่งก่อนไปหาผู้ให้สินเชื่อ ก็คือ หน่วยงานการวางแผนและให้ใบอนุญาตของรัฐบาลท้องถิ่น การขออนุญาตก่อสร้างและตรวจสอบอาคารอาจทำให้วันกำหนดเปิดธุรกิจต้องเลื่อนออกไปเป็นเดือนๆ และหากคุณไม่ได้คำนวณตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเวลาที่เพิ่มขึ้นนี้ คุณอาจมีปัญหาขาดเงินทุนสำหรับใช้ตั้งแต่เริ่มต้น

คิดต้นทุนของเงินลงทุนให้ตรงตามความเป็นจริง

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากต่างลงทุนด้วยเงินของตนเองด้วยการใช้เงินจำนวนมากจากบัตรเครดิตส่วนตัว บางคนใช้วิธีกู้เพิ่มจากสินเชื่อซื้อบ้านของตน นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีในยุคที่อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แต่การใช้เงินส่วนตัวดังกล่าวไม่ใช่ทางเลือกที่ดีในธุรกิจขนาดใหญ่ Tom Emerson ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การทำงานเพื่อเจ้าของธุรกิจที่ Carnegie Mellon University ใน Pittsburgh กล่าวว่า ผู้เริ่มต้นธุรกิจควรคำนวณค่าต้นทุนของเงินทุนด้วยในการคำนวณค่าใช้จ่ายและเงินสดหมุนเวียน เขากล่าวว่า “ต้นทุนจำนวนนี้ ขึ้นกับจำนวนดอกเบี้ย หากนำเงินสดจำนวนเดียวกันนี้ไปลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงเท่ากันในท้องตลาด ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีอยู่ 2-3 เปอร์เซ็นต์”