วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วิธีการติดตั้ง Webalizer

วิธีการติดตั้ง Webalizer
Webalizer คือโปรแกรมที่ใช้สร้างรูปกราฟของสถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บ

วิธีการติดตั้ง

ก่อนอื่นต้องไปดาว์โหลดโปรแกรม Webalizer จากเว็บไซต์ http://www.mrunix.net/webalizer/download.html เลือก Tar/Gzip archive (.tgz) หรือใช้คำสั่ง
cd /tmp
wget ftp://ftp.mrunix.net/pub/webalizer/webalizer-2.01-10-src.tgz
ทำการติดตั้งโปรแกรม
tar zxvf webalizer-2.01-10-src.tgz
cd webalizer-2.01-10
ถ้าต้องการให้แสดงผลเป็นภาษไทยให้ทำการ download ภาษาไทยได้ที่ ftp://ftp.mrunix.net/pub/webalizer/lang/webalizer_lang.thai แล้ว copy ไปไว้ใน ไดเร็คทรอรี lang หรือใช้คำสั่ง
cd /lang
wget ftp://ftp.mrunix.net/pub/webalizer/lang/webalizer_lang.thai
ขั้นตอนติดตั้ง
./configure --with-language=thai
make
make install
แก้ไขไฟล์ คอนฟิก
cd /etc
cp webalizer.conf.sample pico webalizer.conf
pico webalizer.conf
แก้ไขบรรทัด
LogFile /var/log/apache/access_log #ตำแหน่ง logs file ของ apache
OutputDir /var/www/htdocs/usage #ตำแหน่งของไดเร็กทรอรี่
รัน webalizer
webalizer
กำหนดให้ webalizer ทำการรันทุกวัน
pico /var/spool/cron/crontabs/root
เพิ่มคำสั่ง
0 * * * * /usr/local/bin/webalizer
จะทำการ รัน webalizer ทุกๆ เที่ยงคืนของทุกวัน
http://big-linux.cjb.net/usage/index.html

ที่มา http://big-linux.cjb.net/show_news.php?type=3&No=31