วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

สามเหลี่ยมแห่งทักษะ

ยืมมาไว้อ่านจากเว็บ พี่ไท้

เนื่องจากมาพักหลังนี้ผมเขียนซอฟต์แวร์น้อยลงครับ และต้องใช้เวลาในการจัดกำลังพล, ติดต่อประสานงาน และทำแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ผมจะต้องมานั่งศึกษาดูว่า อะไรกันหนอ เป็นกุญแจหลักที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ที่เราจะสร้างขึ้น ประสบผลสำเร็จให้ได้มากที่สุด

แล้วผมก็ได้คำตอบครับ สิ่งนั้นก็คือคน หรือก็คือบุคลากรในโครงการเดียวกับเรานั่นเอง

ผมได้ใช้ประสบการณ์จากการทำงาน มาแบ่งคนที่ต้องทำงานร่วมกับผมครับ เพื่อผมจะได้เข้าอกเข้าใจพวกเขาเหล่านั้น รวมถึงรู้ว่าจะทำงานกับพวกเขายังไง และจะใช้พวกเขาให้ทำงานให้ผมยังไงได้บ้าง

ในแวดวงคนสร้างซอฟต์แวร์นั้น ถ้าเราจะแบ่งทักษะก็คงได้หลายร้อยข้อ ผมจึงแบ่งทักษะของคนเหล่านั้นออกมาเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ตามภาพด้านล่างครับ

สามเหลี่ยมแห่งทักษะ

ภาพข้างบนนี้ผมเรียกว่าเป็น “สามเหลี่ยมแห่งทักษะ” ครับ โดยแบ่งทักษะออกเป็น

จะเห็นว่าเรามีสามเหลี่ยม อันหมายถึงทักษะสามด้าน นั่นก็หมายความว่า เราสามารถแบ่งคนที่มีทักษะร่วมทั้งสามด้านที่ว่านี้ได้เป็น 8 ประเภท ดังรูปข้างล่าง

สามเหลี่ยมแห่งทักษะร่วม

ประเภทของคนที่ทักษะทั้ง 8 แบบสามารถอธิบายได้ดังนี้ครับ

แล้วคุณล่ะ เป็นคนแบบไหนในสามหลี่ยมแห่งทักษะนี้?