วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

การ deploy ASP.NET 2.0 Web Application โดยใช้ Visual Studio 2005

การ deploy ASP.NET 2.0 Web Application โดยใช้ Visual Studio 2005 นั้นสามารถทำได้ 3 แบบ
1. แบบ Copy Web Site
2. แบบ Publish Web Site
3. แบบทำ Package Installer

วิธี Copy File เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพียงทำการ copy Web Application ทั้งหมดไปยัง Web server ที่ต้องการ ซึ่งใน Visual Studio 2005 ก็มี Tools ที่ใช้ support การ copy web site ตามรูป

คลิกขวาที่ Project เลือก Copy Web Site


เลือก Connection ถ้ายังไม่มีให้กด Connect เพื่อเลือก ปลายทางที่จะ copy ไป
Reduced: 75% of original size [ 767 x 462 ] - Click to view full image

ทางด้านซ้ายคือ source ของเรา ส่วนทางด้านขวาคือ target ปลายทางที่เราจะ copy ไปวาง Tools ตัวนี้สามารถทำการ synchronize เพื่อตรวจสอบตามแตกต่างของไฟล์ได้ด้วยครับ

สำหรับการ Publish Web Site นั้นเป็นการ compile Web Application แล้วค่อยนำไปวางบน Web Server หรือ Compile ไปที่ Web Server เ้ลยก็ได้(แต่ไม่เหมาะ) ตามรูป

ไปยังเมนู Build --> Publish Web Site


ระบุ Target Location โดยอาจกดปุ่ม ... เพื่อกำหนดปลายทาง

กรณีนี้แนะนำให้เก็บลงเครื่องตนเองก่อนแล้วค่อย copy ทั้งหมดไปวางไว้ที่ Web Server

ถ้าเลือก Allow this precompiled site to be updatable หมายถึง คุณสามารถแก้ไข Page layout ได้( aspx file) หลังจากที่ Publish แล้ว ถ้าไม่เลือกไว้ aspx file จะเก็บเพียง markup text เพราะ layout ก็จะถูก compile ไปด้วย
>>การเลือก Allow this precompiled site to be updatable จะทำการ compile ไฟล์ code-behind classes ทั้งหมด เป็น assembly ส่วน .aspx, .asmx, .ashx จะไม่ compile แต่ถ้าไม่เลือก .aspx, .asmx, .ashx ก็จะ compile เป็น assembly ด้วย (แต่ถ้าเขียน code แบบ in-line ใน single file ยังไงก็ไม่ compile ครับ) ส่วน static file พวก .htm, .html, text file, graphic file ก็ไม่ compile เช่นกัน

ส่วนการ Deploy แบบ Package Installer เป็นการทำ Package สำหรับติดตั้งที่ Web Server ขอไม่กล่าวถึงครับ เนืองจากคุณคงไม่ต้องการใช้วิธีนี้