วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Cavalier Altitude


LeBron is simply vicious attacking the rim on this slam.